Sunday, October 30, 2011

Bahagia diatas penderitaan orang lain

Worth ke?

Satu hari kau akan rasa :)

No comments:

Hakcipta Amira Zulkainiri sepenuhnya :)