Wednesday, October 26, 2011

Allah S.W.T telah berfirman,

 “Perempuan yang jahat untuk lelaki yang jahat 

dan lelaki yang jahat untuk perempuan yang

 jahat, perempuan yang baik untuk lelaki yang

 baik dan lelaki yang baik untuk perempuan 

yang baik.” (an-Nur’:26)

No comments:

Hakcipta Amira Zulkainiri sepenuhnya :)