Friday, July 29, 2011

Kilau wanita tak siapa yang tahu

Tapi yang pasti

Dia tetap indah

No comments:

Hakcipta Amira Zulkainiri sepenuhnya :)